Tõlkebüroo, kus kiirus ja kvaliteet on au sees

  • Oleme tõlkinud 27 erinevasse keelde
  • Omame kogemust meditsiinist turunduseni
  • Aitame nii üksikute sisulehtede kui ka terve kodulehe tõlkimisega
  • Vastame su soovidele ühe tunni jooksul
  • Töö on alati kvaliteetne ja korrektselt vormistatud

Toimetamine

Olenevalt eesmärgist on kasutusel terve rida erinevaid toimetamise viise, mida ka erinevalt nimetatakse.

Keeleline toimetamine ehk korrektuur on teksti ülelugemine eesmärgiga tagada tõlke vastavus algtekstile, keeleline korrektsus ja sisuline arusaadavus. Toimetaja emakeel on tõlke sihtkeel ning toimetaja valdab ka lähtekeelt.

Terminoloogiline toimetamine on teksti ülelugemine eesmärgiga tagada terminite ühtsus ja asjakohane kasutamine tõlkes. Toimetajaks on harilikult vastavas valdkonnas kogenud või teemat õppinud spetsialist. Harvem ka selles valdkonnas pikaajalise tõlkekogemusega filoloog.

Tehniline, erialane (ka sisuline) toimetamine on tõlke algtekstile vastavuse kontrollimine, eesmärgiga tagada algteksti mõtte korrektne ja loogiline edastamine ning terminite ühtsus ja asjakohane kasutamine. Toimetaja peab valdama siht- ja lähtekeelt ning olema erialase tõlkekogemusega filoloog või vastavas valdkonnas tegev või seda õppinud tõlkekogemusega spetsialist.

Lokaliseerimine on viimasel ajal kasutusel kui termin, mis iseloomustab tegevust, kus
tarkvaratooted kohaldatakse kultuuri ja keelekeskkonnaga sobivaks, arvestades seejuures konkreetse tarkvara tehnilisi võimalusi. Tegelikult võib lokaliseerimiseks pidada igasugust teksti toimetamist, kus tõlget tuleb algtekstiga võrreldes olulisel määral muuta, täiendada või kohandada, lähtudes lõppkasutaja keele- ja kultuurikeskkonnast, et tagada lõppteksti ühemõttelisus ja arusaadavus.

Kui vajad eelnevaid või ka oma tekstist lähtuvaid spetsiifilisi tekstiparenduse tegevusi, võta julgelt ühendust.

Küsi hinnapakkumistVastame ühe tunni jooksul!
Mervi Kala
Tel: 61 43 241
Mob: 555 88 978
E-mail: mervi@titania.ee
  • Lohista failid siia või
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Kogu kliendi päringuga kaasnev materjal ja info on konfidentsiaalne ning seda kasutatakse vaid tõlkebüroo siseselt
Top