Tõlkebüroo, kus kiirus ja kvaliteet on au sees

  • Oleme tõlkinud 27 erinevasse keelde
  • Omame kogemust meditsiinist turunduseni
  • Aitame nii üksikute sisulehtede kui ka terve kodulehe tõlkimisega
  • Vastame su soovidele ühe tunni jooksul
  • Töö on alati kvaliteetne ja korrektselt vormistatud

Tõlkebüroo põhiprotsess

Tõlkebüroo põhiprotsess ehk tõlkimine tundub küll väga loominguline, aga eeldab siiski väga rangetest reeglitest kinnipidamist. Firmasiseselt nimetame neid reegleid protsessideks. Üldiseks ülevaateks oleme põhiprotsessi allpool etapikaupa kirjeldanud.

Strateegilise juhtimisega tegelev juhtrühm määratleb eesmärgid ning kontrollib nende täitmist teatud regulaarsusega.

Klienditeeninduses teostavad kliendihaldurid kõik projektijuhtimis- ja hinnapakkumistoimingud. Samuti püstitavad kliendihaldurid konkreetsete klientide või kliendigruppide eesmärgid ning ka täidavad need.

Tõlketöö hankimise protsess meie mõistes tähendab töö vastuvõtmise või tellimuse esitamise eel teostatavaid toiminguid, milleks on kliendi ootuste ning konkreetse tööga seotud nõudmiste täpsustamine, fikseerimine ning erinevate kokkulepete sõlmimine. Selle etapi lõpus peab kliendil ja meil olema ühine arusaam konkreetse projekti eesmärkidest ning ajakavast.

Töö/tõlke töösseandmise etapis teeb tõlkekorraldaja viimase ülevaate kokkulepitust ning kinnitab tõlkeetapiga seotud isikud ning muud intellektuaalsed ja materiaalsed vahendid. Samuti tehakse selles etapis vajadusel ka kõik muud tõlke parimaks teostuseks vajalikud toimingud. Näiteks tagab tõlkekorraldaja tõlkemäluprogrammi sobivate osade valimise, teksti sobiva vorminduse jne.

Tõlkimine toimub kliendi soove ning rahvusvaheliselt fikseeritud nõudeid arvesse võttes. Vajaduse korral tehakse ka erialane või tehniline toimetamine ning loomulikult on etapi osadeks ka toimetamine, mida Eestis nimetatakse rohkem keeleliseks korrektuuriks, ning väljastusülevaatus.

Kõiki neid etappe juhib tõlkekorraldaja, kes lisaks jälgimisele ning teostuse tagamisele ka fikseerib erinevate etappide toimumise. Samuti tehakse tõlkekorraldaja eestvedamisel tõlkimisjärgne tõlke ülevaatus veendumaks, et kõik kliendi soovid on täidetud.

Kui tõlge on valmis väljastamiseks, saadetakse see enne kujundamise ja trükkimise lõplikke etappe kindlasti kliendile kontrollimiseks. Kui konkreetse töö või projektiga neid etappe ei kaasne, saadakse töö lõpetamise etapis kliendilt tagasiside töö kvaliteedi kohta, misjärel toimub arveldamine. Viimane on küll juba puhtalt raamatupidamislik protsess. Selle või eelnevate protsesside ajal tehakse harilikult püsikliendile juba järgmist tõlget või jäädakse peale arveldamise lõppemist selle peatset saabumist ootama.

skeem

Küsi hinnapakkumistVastame ühe tunni jooksul!
Mervi Kala
Tel: 61 43 241
Mob: 555 88 978
E-mail: mervi@titania.ee
  • Lohista failid siia või
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Kogu kliendi päringuga kaasnev materjal ja info on konfidentsiaalne ning seda kasutatakse vaid tõlkebüroo siseselt
Top